Inschrijving extranet toegang

Vul onderstaand formulier in, uw paswoord wordt per post bezorgd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie die wordt verzameld aan de hand van dit formulier, wordt enkel verzameld om u toegang te geven tot het extranet van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (overeenkomstig artikel 6.1.e van de GDPR), met name de mogelijkheid bieden aan de FOD Binnenlandse Zaken om alle nuttige informatie over de interne werking van de organisatie aan het personeel mee te delen, rekening houdend met de rechten en plichten van de personeelsleden. De gegevens worden verwerkt binnen de FOD Binnenlandse Zaken, de verantwoordelijke voor de verwerking. Ze zullen niet overgedragen worden aan andere ontvangers zonder uw toestemming en zij zullen niet overgedragen worden buiten de EU. Ze zullen bewaard worden zolang uw functie het vereist, aangezien de Stafdienst ICT de gebruikers die zich gedurende meer dan één jaar niet ingelogd hebben, verwijdert. Indien u geen toegang meer nodig hebt, kan u op elk moment vragen om uw toegang te schrappen. Gelieve dit te melden op het volgende mailadres: ibznet@ibz.fgov.be. U kan bij onze DPO terecht om uw recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking of bezwaar met betrekking tot de gegevensverwerking uit te oefenen. Gebruik daartoe het formulier dat de FOD Binnenlandse Zaken ter beschikking stelt via de volgende link: https://www.ibz.be/nl/hoe-kunt-u-uw-rechten-uitoefenen. Op onze site is eveneens een Word-formulier beschikbaar dat per post kan worden verstuurd naar onze DPO op het volgende postadres: FOD Binnenlandse Zaken – Ter attentie van de DPO IBZ – Park Atrium - Koloniënstraat 11 – 1000 Brussel. Om meer te weten te komen over ons privacybeleid: https://www.ibz.be/nl/privacyverklaring. Indien u na contact met ons te hebben opgenomen, vindt dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking heeft, een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht om een bezwaar in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - mail: contact@apd-gba.be - tel.: +32 2 274 48 00 - adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.